Zaznacz stronę

Uniwersytet Inwestycyjny 3.0

Właśnie wystartowały zapisy na kolejną, już trzecią edycję legendarnego Uniwersytetu Inwestycyjnego prowadzonego przez Tomasza Trelę. Zajęcia, tej prawdopodobnie jedynej takiej inicjatywy w Polsce, rozpoczną się 16 marca 2021 r.

Czym jest Uniwersytet Inwestycyjny?

1

Ponad trzy miesiące nauki inwestowania i kilkadziesiąt godzin spotkań online.

2

Tony wiedzy, dziesiątki prezentacji, tuzin narzędzi, setki poruszanych zagadnień.

3

Materiał oparty na programie prestiżowego CFA (Chartered Financial Analyst).

4

Wszystko prowadzone w całości w języku polskim. Od zera. Dla każdego.

Celem uniwersytetu jest szerzenie wiedzy, ale wiedzy rzetelnej, starannie wyselekcjonowanej i przefiltrowanej przez lata praktycznego doświadczenia na rynkach finansowych całego świata.

Żadnej akademickiej teorii, żadnych obiegowych prawd, żadnych magicznych wskaźników. W trakcie Uniwersytetu przekazywana jest tylko i wyłącznie fachowa oraz praktyczna wiedza inwestycyjna możliwa do zastosowania w prawdziwym świecie.

Wszystko to, czego uczestnicy uczą się w trakcie zajęć, stanowi fundament działania największych i najlepszych funduszy hedgingowych na świecie. Nie ma tu miejsca na niesprawdzone teorie pochodzące od internetowych proroków, domorosłych inwestorów i samozwańczych guru daytradingu.

Profesjonalne inwestowanie na międzynarodowych giełdach faktycznie jest możliwe do prowadzenia z zacisza własnego domu, ale tak jak ze wszystkim – żeby osiągnąć sukces, najpierw trzeba się do niego odpowiednio przygotować.

Dlatego

W trakcie 50 godzin zajęć:
będziesz pracował na profesjonalnym systemie scoringowym służącym do oceny spółek giełdowych

dowiesz się jak zbudować zawodowy portfel inwestycyjny dopasowany do Twoich celów

nauczysz się analizy, wyceny i szacowania potencjału do wzrostu najlepszych akcji z całego świata

poznasz metody zarządzania ryzykiem i kontrolowania wahań swojego kapitału

poznasz meandry psychologii inwestowania, która da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku

opanujesz skanery pozwalające
na wyszukiwanie unikalnych
okazji inwestycyjnych

dowiesz się, w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz wskaźników, a w jakich lepiej ich unikać

…i wiele wiele więcej!

Dodatkowo po kursie otrzymasz do dowolnego wykorzystania pomocne arkusze kalkulacyjne, filtry fundamentalne, know-how odnośnie przydatnych narzędzi online, checklistę z kryteriami wejścia i wyjścia, przewodnik po sprawozdaniach finansowych oraz zapisy wszystkich spotkań w wersji wideo do pobrania.

Z czego złożony jest program:

MODUŁ 1

Wprowadzenie

W trakcie zajęć wprowadzających nauczysz się, jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe i poznasz najważniejsze zasady rządzące światowymi giełdami akcji. Odkryjesz najlepsze funkcje profesjonalnych platform inwestycyjnych i nauczysz się, jak efektywnie wymieniać waluty, za które następnie możesz nabyć odpowiedni instrument finansowy z giełd amerykańskich, europejskich i azjatyckich. Tutaj poznasz najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne oraz narzędzia do ich analizy, a także nauczysz się, jak wykorzystywać je w praktyce. Swój warsztat wzbogacisz o płatne i darmowe źródła informacji, bez których ciężko dzisiaj poruszać się w inwestycyjnym gąszczu.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Obsługa platformy inwestycyjnej i routowanie zleceń

Jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe

Inwestowanie selektywne vs. inwestowanie faktorowe

Wpływ i ocena otoczenia makroekonomicznego

Przegląd i omówienie dostępnych instrumentów

Darmowe i płatne kanały informacji

Źródła finansowania – skąd wziąć pieniądze na start

Wartość pieniądza w czasie – ustalanie realnego celu

MODUŁ 2

Analiza Fundamentalna

To jest główna i najdłuższa część całego kursu. W jej trakcie nauczysz się od podstaw jak różnicować spółki dobre od spółek złych. Dowiesz się, gdzie szukać i jak oceniać potencjalnych kandydatów na inwestycje. Poznasz sposoby na odróżnienie spółek drogich od tanich. Przekonasz się, że czytanie sprawozdań finansowych wcale nie jest takie trudne.

Nauczysz się jak wyciągać z nich poprawne wnioski oraz jak rozpoznawać zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tutaj też poznasz i oswoisz się z całym szeregiem dodatkowych narzędzi, które pomogą przeanalizować, ocenić i wybrać odpowiednie spółki do portfela.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Dlaczego akcje rosną

Jak wyliczać uczciwą cenę akcji

Różne metody wyceny aktywów

Badanie stabilności finansowej spółki

Określanie zyskowności i potencjału inwestycji

Szacowanie stopnia niedowartościowania akcji

Czytanie sprawozdań finansowych

Przegląd i omówienie popularnych wskaźników

Bazowanie na regresji do średniej

Gotowe analizy i rekomendacje

Ocena sprawdzalności prognoz finansowych

Narzędzia ułatwiające analizę

Korzystanie ze skanerów fundamentalnych

Łączenie analizy fundamentalnej z techniczną

MODUŁ 3

Analiza quantitative

Wspólnie przejdziemy przez kombinacje najskuteczniejszych wskaźników analizy technicznej, które pomagają wybrać odpowiedni moment wejścia na rynek oraz ostrzegają przed potencjalnym odwróceniem trendu. W trakcie spotkań poznasz też szalenie popularne inwestowanie zgodne z filozofią momentum trading.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Do czego wykorzystywać analizę techniczną

Rozpoznawanie formacji i ich znaczenie

Wskaźniki, które działają

Metoda oceny krzyżowej

Wykrywanie trendu i punktów zwrotnych

Gradacja interwałów czasowych

MODUŁ 4

Budowa portfela

W kolejnej części skupimy się na tym, jak z pojedynczych dobrych spółek zbudować w pełni funkcjonalne portfolio inwestycyjne. Jak zbadać i zniwelować korelację? Jak określić potencjalne wahania i stopień ryzyka? Jakie proporcje zastosować? Ile spółek włożyć do portfela? Kiedy rebalansować całe portfolio? Kiedy uśredniać?
Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Dobór klas aktywów do portfela

Ustalanie odpowiednich proporcji
Badanie korelacji przy pomocy systemu matrix
Modern Portfolio Theory
Capital Asset Pricing Model
Wskaźniki: Beta, Sharp, Sortino i CALMAR
Zarządzanie ryzykiem i zmiennością
Metody hedgingu organicznego
Odchylenie standardowe, downside deviation i expected shortfall
Określanie parametru Value at Risk dla cełego portfolio

MODUŁ 5

System inwestycyjny

Na koniec całą zdobytą w trakcie semestru wiedzę postaramy się ująć w praktyczne procedury i ramy inwestycyjne. Zbudujemy plan wypełnienia portfela. Ustalimy kryteria wejścia i wyjścia. Stworzymy system scoringowy do oceny poszczególnych aktywów. Przygotujemy plan monitorowania pojedynczych pozycji i całych portfeli. Stworzymy okresowe listy kontrolne, na których znajdą się sygnały ostrzegawcze w horyzontach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. W tej części porozmawiamy też o psychologii i zasadach ekonomii behawioralnej oraz rozłożymy na czynniki pierwsze błędy najczęściej popełniane przez początkujących inwestorów.

Możesz być pewny, że po skończeniu kursu wyjdziesz z niego z wiedzą, z którą do tej pory nigdy się jeszcze nie spotkałeś, ale co ważniejsze, wyjdziesz z niego z gotowym planem i realnym pomysłem na swoją dalszą działalność inwestycyjną.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

Strategia vs. taktyka
Ustalanie planu inwestycji
Budowa systemu scoringowego
Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych
Tworzenie procedur na każdy scenariusz
Przygotowanie planu ewakuacji
Monitorowanie portfela i rebalansowanie
Psychologia i błędy poznawcze

Bonus:

Kurs Opcyjny

Miliony zawodowych inwestorów na całym świecie każdego dnia używają instrumentów pochodnych do tego, aby poprawić swoje wyniki inwestycyjne i zabezpieczyć portfolio przed stratami. Ten autorski kurs powstał po to, aby w prosty sposób przekazać Ci jak najbardziej unikalną i praktyczną wiedzę od A do Z na temat kompletnych strategii opcyjnych gotowych do zastosowania w prawdziwym życiu. Jego przerobienie i wprowadzenie opcji do swojego arsenału poprawi wyniki każdego portfela inwestycyjnego o co najmniej kilka-kilkanaście procent rocznie.

Kurs składa się z trzech części (podstawy, hedging, spekulacja), w których mieści się 45 odcinków i 17 godzin nagrań wideo.

Wartość Kursu Opcyjnego to 2.490 PLN

 

Tematy Kursu Opcyjnego to, m.in:

Laboratorium opcji

Modyfikowanie, kalibrowanie, rolowanie i łączenie ze sobą pojedynczych opcji w pary spreadowe oraz w wieloopcyjne zaawansowane pozycje typu combo.

Agresywna spekulacja

Najskuteczniejsze debetowe oraz kredytowe zagrania kierunkowe do zarabiania na wzrostach i spadkach poszczególnych akcji. Różne warianty w zależności od stopnia pożądanej agresywności.

Platforma LYNX Trading

Platforma LYNX Trading Wszystkie meandry najlepszej na świecie platformy transakcyjnej do handlu opcjami na kilkudziesięciu międzynarodowych rynkach finansowych.

Mechanizmy rynku

Wykorzystanie niedoskonałości rynku do zarabiania na spadku lub wzroście zmienności implikowanej akcji przy pomocy gotowych narzędzi ułatwiających pracę.

Popularne triki

Praktyczne zastosowanie prostych trików opcyjnych do kupowania i sprzedawania akcji oraz ETF-ów, które pozwolą zmaksymalizować swoje zyski o kilkanaście procent rocznie.

Zabezpieczenie portfela

Metody hedgingu taktycznego, czyli systemowego zabezpieczania się przed stratami, które stosowane są przez zawodowych zarządzających z Wall Street.

Pełny opis kursu można znaleźć na stronie: https://www.tradingforaliving.pl/kurs/

Poprzednie edycje
Uniwersytetu Inwestycyjnego

Pierwsza edycja uniwersytetu odbyła się w 2019 roku, a druga w 2020 roku. Łącznie wirtualne mury uczelni opuściło już 150 absolwentów. W ankiecie na koniec zajęć 100% osób odpowiedziało, że zdecydowanie warto było wziąć udział w tym pionierskim przedsięwzięciu.

W ciągu całego zeszłego semestru uczyliśmy się przede wszystkim tego, jak wyszukiwać, analizować i wybierać odpowiednie spółki do portfela inwestycyjnego, ale nie tylko. Największy nacisk co prawda położony został na ocenę zyskowności, fundamentów i wyceny akcji, jednak dużą część spotkań stanowiły też tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, z mierzeniem tego ryzyka i z próbą zapanowania nad wahaniami portfela czy obsunięciami kapitału.

W trakcie zajęć uczyliśmy się też doboru odpowiednich klas aktywów oraz ustalania optymalnej wielkości pozycji do portfela. Przeprowadzaliśmy przy tym wiele backtestów oraz manewrowaliśmy zmiennością i korelacją, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Korzystaliśmy z profesjonalnych narzędzi inwestycyjnych (komercyjnych i darmowych), które pozwalają oszczędzić czas potrzebny na analizę i monitorowanie swoich pozycji.

Na czynniki pierwsze rozłożyliśmy specyfikę poszczególnych instrumentów finansowych oraz sposób funkcjonowania giełd zagranicznych. Przeanalizowaliśmy i nauczyliśmy się interpretować wskaźniki makroekonomiczne wyprzedzające zachowanie rynku, a także zbudowaliśmy złożony autorski system scoringowy pomagający obiektywnie oceniać i filtrować najlepsze okazje inwestycyjne. Na koniec stworzyliśmy kompleksowy plan działania i plan samodzielnej budowy procedur inwestycyjnych.

Wszystkie spotkania odbywały się na żywo, lecz były jednocześnie nagrywane, aby uczestnicy Uniwersytetu mieli do nich dożywotni dostęp.

Jak w praktyce wyglądają zajęcia?

Zajęcia startują w pierwszej połowie marca i odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki wieczorem). Łącznie Uniwersytet składa się z pięćdziesięciu godzin wykładów i warsztatów, w trakcie których następuje pełna interakcja oraz istnieje możliwość dyskusji i zadawania pytań.

W trakcie spotkań udostępniane są wirtualne ekrany, na których znajdują się wymiennie: platforma transakcyjna, narzędzia i aplikacje trzecie, tablica do rysowania czy przeglądarka internetowa. Spotkania prowadzone są przy pomocy niezawodnej aplikacji Zoom, która umożliwia streaming audio i wideo w najwyższej możliwej jakości.

Dla osób, które nie mogą akurat uczestniczyć na żywo, tuż po zakończeniu spotkania przygotowywany jest pełen zapis wideo, który następnie publikowany jest na prywatnym kanale platformy Vimeo. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje hasło dostępowe i może korzystać z nagrań w dogodnym dla siebie czasie. Na koniec istnieje możliwość pobrania zapisów spotkań na dysk.
Większość pracy analitycznej przeprowadzamy przy pomocy rewelacyjnego profesjonalnego narzędzia yCharts. W trakcie trwania zajęć istnieje możliwość korzystania z jego tymczasowej darmowej wersji, ale dla chętnych osób przy wykupieniu grupowego abonamentu będzie istniała możliwość skorzystania ze zniżki na abonament dochodzącej do 70%.

Pomiędzy zajęciami jesteśmy w kontakcie, a cała grupa porozumiewa się ze sobą za pośrednictwem komunikatora Slack. W ramach odpowiednich kanałów omawiamy zajęcia, wymieniamy się pomysłami na inwestycje, dyskutujemy o bieżących wydarzeniach na rynkach i dzielimy się wiedzą pomagając sobie nawzajem.

W trakcie spotkań pracujemy na wielu różnych interaktywnych i do pewnego stopnia zautomatyzowanych arkuszach kalkulacyjnych najnowszego programu Excel z pakietu Office 365. Wszystkie pliki zapisane są w chmurze na dysku OneDrive, dzięki czemu istnieje możliwość ich łatwej edycji przez każdą osobę bez potrzeby kupowania czy pobierania dodatkowego oprogramowania.
Dużą część researchu oraz całą obsługę narzędziową i transakcyjną przeprowadzamy przy wykorzystaniu potężnej platformy LYNX Trading. W trakcie trwania zajęć nie ma obowiązku otwierania konta brokerskiego w LYNX i można skorzystać także z innych usługodawców, jednak to LYNX jest systemem, na którym będziemy pracowali.
Poniżej możesz obejrzeć jeden z wykładów ostatniej edycji Uniwersytetu i zobaczyć, jak analizowaliśmy potencjał do wzrostu poszczególnych akcji:

Zagwarantuj sobie
miejsce już teraz!

Pewnie zastanawiasz się ile to wszystko kosztuje?

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa pakiety do wyboru.

1. Pakiet Ekspert – Uniwersytet Inwestowania 3.0
     o wartości 5447 PLN
2. Pakiet Premium – Uniwersytet Inwestowania 3.0 + Kurs Opcyjny
     o wartości 6947 PLN

Decyzję o wyborze pakietu podejmiesz jednak później…

Teraz wystarczy, że wpłacisz zwrotną zaliczkę i przetestujesz Kurs.
Weź udział w dwóch pierwszych zajęciach Uniwersytetu i zobacz,
czy to jest dla Ciebie…

Zajęcia odbędą się 16 i 18 marca o godzinie 18.00.
Niczym nie ryzykujesz. Zaliczka jest w 100% zwrotna.
Wystarczy, że do 19 marca poinformujesz nas o rezygnacji,
a my zwrócimy Ci wszystkie pieniądze.

Dodatkowo ta propozycja wygasa 4.03.2021 o godzinie 23:59

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Więc musisz się pospieszyć.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział we wszystkich zajęciach, dopłacisz brakującą kwotę… 4950 PLN lub 6450, w zależności od pakietu.

Jeżeli łatwiej Ci będzie regulować płatność w ratach, na pewno dojdziemy do porozumienia.

COPYRIGHT © 2010 – 2021 | PROWEBINAR
| POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN SERWISU
Share This